FUEL MAGAZINE - page 23

SINGEN
gaan focussen op andere dingen die
waarde toevoegen, zoals service,
strategie en analyse.” Van Koot vult
aan: “Met de industriële revolutie
verdwenen banen, maar ontstonden
ook nieuwe. Ook de digitale revolutie
waar we nu in zitten, biedt kansen
voor nieuwe businessmodellen en
banen. Als financieel professional
verschuift je taak van data controleren
naar data interpreteren.”
overheid
Soms bepalen anderen voor je dat
je een ontwikkeling moet adopteren.
De Rijksoverheid stelt elektronisch
factureren sinds 1 januari 2017 ver-
plicht in nieuwe contracten. Van Koot:
“Dan hebben we het niet over een
pdf per mail versturen, maar over een
gecodeerde elektronische factuur die
automatisch ingelezen en ingeboekt
wordt bij de ontvanger. Zonder han-
den, dus. Hiermee is Nederland niet
de eerste, de Scandinavische overheid
verplicht dit al jaren.”
toekomst
Automatisering en robotisering zul-
len alleen maar verder doorzetten,
volgens Van Koot. “Er zijn bedrijven
die nu nog niet geraakt worden door
digitalisering. Maar vroeg of laat komt
er een partij op de proppen die dit
volledig omarmt. Dan staat ineens een
hele sector op zijn kop, want als tradi-
tionele partij kun je daar niet tegenop
concurreren. Zij leveren hetzelfde
tegen een fractie van de kosten.”
Toch moet je dit niet opvatten als een
bedreiging, vindt Suijkens. “Of je nu
klein mkb’er bent of multinational, elk
bedrijf kan winst halen met automa-
tisering. Met elektronisch factureren
realiseer je met een kleine investering
grote impact. Finance professionals
kunnen focussen op het grote plaatje:
de toekomststrategie.”
JOS SUIJKENS
SENIOR BUSINESS
CONSULTANT
JOOST VAN KOOT
PRINCIPAL PRODUCT
MARKETING
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...36
Powered by FlippingBook