FUEL MAGAZINE - page 17

“Het kan niemand ontgaan dat we
midden in een energietransitie zit-
ten, om minder afhankelijk te wor-
den van fossiele brandstoffen. Wij
denken dat energiebedrijven hun
organisatie fundamenteel anders
moeten inrichten om Nederland
volledig duurzaam te maken.
Qurrent levert sinds 2014 echt
groene energie uit Nederland –
vooral windenergie, en een klein deel
zonne-energie tegen inkoopprijs.
disruptief
We zijn nu al drie jaar achter elkaar
door de Consumentenbond uit-
geroepen tot groenste energiele-
verancier van Nederland. Wat we
daarbij anders doen dan anderen,
en wat ons echt disruptief maakt
in onze branche, zijn onze nieuwe
verdienmodellen. Wij bestaan van
de vaste leveringskosten. Andere
marktpartijen halen hun marges
uit het verbruik van stroom en gas
en betalen die vervolgens aan de
aandeelhouders uit.
Qurrent heeft juist als ambitie om
zo min mogelijk energie te leve-
ren. Dat kenmerkt in mijn ogen het
energiebedrijf van de toekomst. Zo
veel mogelijk mensen zo min moge-
lijk energie laten gebruiken, die ze
bij voorkeur zelf opwekken.”
energie besparen en opwekken
“Dat einddoel, waarbij groene ener-
gie de nieuwe standaard is, willen
we uiteraard stapsgewijs bereiken.
Momenteel groeien we als kool en
hebben we 120.000 klanten. Of
beter gezegd: leden, want wie zich
bij ons aansluit, wordt lid van een
coöperatie die mensen in staat stelt
te participeren in bijvoorbeeld een
windpark of zonneprojecten.
We willen naar 500.000 leden,
door zichtbaarder te worden in
Nederland. Belangrijk, want
de energiemarkt is een competi-
tieve markt, met veel spelers en een
relatief diffuus, onzichtbaar pro-
duct. Tegen die achtergrond moet
je de sponsoring van Feyenoord ook
bekijken. We willen zo onze naams-
bekendheid vergroten en aan heel
Nederland laten zien dat groene
energie volop beschikbaar is én
aantrekkelijk. Met dat laatste be-
doel ik dat groene energie niet veel
hoeft te kosten. Om een voorbeeld
te geven: in een supermarkt krijg je
pas korting als je ook een tweede
fles frisdrank koopt, bij ons geldt:
als je minder energie verbruikt, krijg
je korting. Zo zijn al onze producten
en diensten erop gericht om minder
energie van het net af te nemen.
Ofwel door mensen te laten bespa-
ren, door – om maar iets te noemen
– een collectieve inkoopactie op het
gebied van bijvoorbeeld isolatie.
Ofwel door mensen zelf hun energie
te laten opwekken.”
hyperefficiënte oplossing
“Technologie speelt bij Qurrent
een grote rol. Denk aan de Qbox
energiemonitor in de meterkast,
waardoor onze leden met een app
realtime van alles kunnen volgen,
van hun energieverbruik tot en
met het presteren van hun zonne-
panelen of windmolen. Met zo veel
leden is technologie ook belang-
rijk aan de transactiekant, je hebt
immers te maken met enorm veel
incassomomenten. We hebben net
de migratie van Exact Online naar
Exact Financials afgerond. Door
onze groei waren we veel te groot
geworden voor Exact Online. Als wij
groene energie tegen inkoopprijs
willen leveren, is het cruciaal dat we
weinig kosten maken. We zoch-
ten dus naar een hyperefficiënte,
slimme oplossing, die ons financiële
proces zo geautomatiseerd mogelijk
kan laten verlopen. Na selectie van
verschillende partijen kwam Exact
Financials als winnaar uit de bus.”
groot publiek
“Die stevige duurzame ambitie van
Qurrent heeft ook altijd al in mijzelf
gezeten. Mijn grote drijfveer is om
duurzaamheid niet het exclusieve
domein van ngo’s en goede doelen
te laten zijn, maar juist aantrekkelijk
te maken voor een groot publiek.
Bedrijfsleven én consumenten.
Het is dan noodzakelijk om duur-
zaamheid ook echt aantrekkelijk te
maken. Dat is eigenlijk wat ik in de
afgelopen twintig jaar heb gepro-
beerd te doen. Al in 2003 richtte ik
de eerste groene leasemaatschappij
voor auto’s op.
Maatschappelijke doelen op een
ondernemende manier verweven
met een zakelijke omgeving, dat
kenmerkt ook mijn werk bij Qurrent
nu. Toen ik de energiemarkt onder-
zocht, zag ik alleen maar bedrijven
die geld wilden verdienen aan de
levering van energie. Terwijl voor
een groener Nederland juist zo min
mogelijk energie leveren het doel
moet zijn. Zo ben ik continu op
zoek naar concrete handelings-
perspectieven, naar aantrekkelijke
producten en diensten, naar
manieren om een markt van
binnenuit te vergroenen.”
Zo veel mogelijk
mensen zo min
mogelijk energie
laten gebruiken”
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...36
Powered by FlippingBook