FUEL MAGAZINE - page 36

MEERWETEN?
NEEM CONTACT OP
MET UWACCOUNTMANAGER OMDE
MOGELIJKHEDEN TE BESPREKEN.
INNOVATIES VOOR DEWERKVLOER
1
MEER VEILIGHEID
IN DE CLOUD
Vanaf deze product update
ondersteunen onze oplossingen
meervoudige verificatie (Multifactor
Authentication of MFA). Meervoudige
verificatie is een methode om de
identiteit van een gebruiker te
verifiëren door middel van meerdere
methodes. Dit biedt het systeem
of de applicatie een aanvullende
beveiligingslaag. Vanaf product
update 259 ondersteunt Exact Synergy
Enterprise MFA meervoudige verificatie
via Auth0, Google Authenticator en
andere ‘identity providers’. Daarnaast
bieden we de mogelijkheid tot token-
gebaseerde authenticatie voor Auth0
en Windows Azure Active Directory
(WAAD). Hiermee is het mogelijk om bij
het inloggen op uw Exact-oplossingen
in de cloud een extra stap in te bouwen.
Op deze manier weet u zeker dat uw
Exact-gegevens veilig zijn in uw eigen
cloud of in onze private cloud. Ons
private cloud-platform wordt in een
betrouwbaar datacenter in Nederland
beheerd door ervaren experts.
Door deze toevoeging kunnen we
u nog meer veiligheid en daarmee
betrouwbaarheid in de cloud bieden.
2
CONNECTIVITEIT
In voorgaande releases hebben
we gefocust op connectiviteit door
de introductie van ELIS (de Exact
Lightweight Integration Server) en
webservices. Allemaal met het doel
om andere systemen digitaal met de
Exact-bedrijfssoftware te verbinden.
In de komende release vindt u deze
ontwikkelingen ook terug:
• Wanneer het synchronisatieproces
tussen Exact Globe en Exact
Lightweight Integration Server (ELIS)
niet correct functioneert, krijgt u
voortaan direct een melding binnen
in Exact Globe. Hierdoor kunt u tijdig
actie ondernemen en voorkomen
dat belangrijke bedrijfsprocessen
vertraging oplopen.
• We hebben de volgende nieuwe
entiteiten toegevoegd aan de
Central Master Data Management
(CMDM) synchronisatie:
• Sector
• Subsector
• Titels
• Classificaties
• Grootte
• Bron
Doordat er nu meer mogelijkheden
zijn voor de gegevensuitwisseling
tussen Globe en Synergy, gaat de
kwaliteit van de data in uw systemen
omhoog. Met als resultaat: minder
fouten en meer inzicht!
3
TECHNOLOGISCHE
STABILITEIT
Vanaf deze product update wordt
Microsoft Windows Server 2016
ondersteund (getest met Microsoft
Windows Server 2016 Standard
Edition).
verbeteringen voor sepa direct
debit (sdd)
De berekening van de gevraagde
incassodatum voor SEPA Direct Debit
(SDD) is verbeterd voor zowel het
basistype (Core) als voor B2B en Cor1.
Hierdoor heeft u meer flexibiliteit bij
de berekening van de incassodatum,
waardoor u ook beter in kunt spelen
op de wensen van uw afnemers én uw
eigen administratie.
meer inzicht in uw verkoopproces
We hebben in Exact Synergy meer
criteria toegevoegd bij het zoeken
naar verkoopkansen en in de
spilanalyse voor verkoopkansen. Ook
deze nieuwe criteria kunt u gebruiken
als kolom in het zoekresultaat.
Hierdoor krijgt u krachtigere
rapportages en meer inzicht in
uw verkooporganisatie.
3
LOGISTIEKE
VERBETERINGEN
nieuwe application identifier
binnen e-wms
Vanaf product update 414
ondersteunt E-WMS de gratis
GS-128 application identifier '90'.
Het GS1-128 barcodesysteem
wordt gereguleerd door de
GS1-organisatie en biedt u de
mogelijkheid om internationaal
herkende barcodes in uw
bevoorradingsketen te gebruiken.
Zo kunt u meerdere gegevensdelen
ophalen in één scan. Ieder
gegevensdeel (zoals 'artikelcode'
of 'batchnummer') heeft zijn eigen
specifieke 'application identifier'
(AI). AI 90 is een gratis identifier in
een barcode waarbij u de inhoud
en betekenis van de gegevens
afspreekt met uw partners. Deze
wordt dus niet zomaar herkend
door een willekeurige partij.
nieuwe rapportagemogelijkheid
binnen uw productieproces
We introduceren in deze update
de mogelijkheid in Exact Globe om
alleen die productieorders in te
zien die volledig zijn vrijgegeven
en ontvangen, maar nog niet zijn
afgehandeld.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34-35 36
Powered by FlippingBook