FUEL MAGAZINE - page 13

13
NIEUWS,
TIPS & TRICKS
Binnen nu en drie jaar zijn circa 25 miljard
objecten verbonden met internet. Business
Apps zorgen ervoor dat de data van
deze ‘verbonden objecten’ eenvoudig en
realtime beschikbaar zijn op elk device.
InstallatieWerk maakt sinds april 2017
succesvol gebruik van dit soort Business
Apps in combinatie met Exact.
Opleidingsbedrijf InstallatieWerk leidt jong
technisch talent op voor bedrijven in de
elektro- en installatietechniek. Een mooi
initiatief, maar in de praktijk betekende het
een grote administratieve last. Leerlingen
vulden hun uren en reiskosten op papier in,
het leerbedrijf accordeerde dit, en vervolgens
maakte InstallatieWerk een factuur op. Dit
moest sneller, foutloos en papierloos kunnen.
De oplossing? Het inzetten van Business Apps,
gekoppeld aan de businesssoftware van Exact.
InstallatieWerk bracht samen met Exact-
partner VCD en app-bouwer Any2info de
specifieke behoeften in kaart. Op basis
daarvan werd een leerlingen-app en een
webportal voor de leerbedrijven ontwikkeld
die InstallatieWerk begin april 2017 in gebruik
nam. Het resultaat is een gestroomlijnd
proces van urenregistratie tot facturatie voor
ruim 2500 leerlingen. Hoeveel tijd, fouten en
papier dit precies bespaart, moet nog blijken.
Maar één ding is duidelijk: InstallatieWerk
maakt hiermee een enorme efficiencyslag.
MEER WETEN?
INSTALLATIEWERK MAAKT EFFICIENCYSLAG
DANKZIJ BUSINESS APPS IN COMBINATIE MET EXACT
E-factureren of e-invoicing gaat
verder dan het simpelweg versturen
van een pdf. Het gaat om het
verzenden van uw factuur in UBL-
formaat. Dit is een XML-bestand dat
voldoet aan allerlei afspraken voor
de weergave van factuurgegevens.
Dit vereenvoudigt de export van
de factuur van systeem A naar B.
E-invoicing beperkt zo niet alleen de
papierstroom, het is ook sneller en
goedkoper, en minder foutgevoelig.
Bovendien wordt uw factuur vaak
eerder betaald. Sinds 1 januari van dit
jaar is het overigens verplicht voor
nieuwe leveranciers om elektronisch
te factureren aan de overheid.
Binnen Exact Globe en Exact Online is
het aanmaken en exporteren van een
UBL-bestand gratis. Het is daarom
de moeite waard om te starten met
e-invoicing. Begin daarbij klein. Vraag
aan uw bestaande klanten of ze
UBL-bestanden kunnen verwerken,
mail ze een UBL-bestand binnen de
Exact-software en kijk hoe eenvoudig
dit werkt.
De volgende stap in e-invoicing is
no hands
accounting. Nu moet u nog
een e-mail met een UBL-bestand
versturen. Maar dan worden systeem
A en B via het netwerk aan elkaar
gekoppeld. Dat betekent dat uw
aangemaakte factuur automatisch
in het systeem van uw klant komt
te staan. En in de verdere toekomst
verloopt zelfs het herinneringsproces
automatisch.
E-INVOICING:
SNELLER,
GOEDKOPER
EN MINDER
FOUTGEVOELIG
EXACT EN FESTO GAAN
DIGITALE FABRIEK BOUWEN
Exact en Festo hebben
dinsdag 25 april 2017 een
overeenkomst getekend
om een digitale fabriek in te
richten. Dit maakten Exact
en de Duitse specialist in
industriële automatisering
bekend op de Hannover
Messe, in bijzijn van minister
van Economische Zaken
Henk Kamp.
Om de fabriek van de
toekomst te optimaliseren,
gaan de twee bedrijven in
Delft een productieomgeving
inrichten met een volledig
geautomatiseerde en
flexibele assemblagelijn.
Alles in het productieproces
wordt automatisch
aangestuurd; van het
ingeven van de verkooporder
tot de productie en
het administreren van
het eindproduct in het
voorraadsysteem. In de
samenwerking tussen Exact
en Festo gaan software en
hardware hand in hand.
Auke Hylarides, Product
Marketing manager
Manufacturing bij Exact:
“In de demonstratiefabriek
wordt de productieorder
uit de software van Exact
omgezet naar aansturing van
de robots en de productie-
units van Festo. Dit gebeurt
volledig digitaal.”
MEER LEZEN?
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...36
Powered by FlippingBook