FUEL MAGAZINE - page 5

Het idee dat wij aan zo’n groot
maatschappelijk vraagstuk een bijdrage
leveren, is ronduit fantastisch”
mee bezig. De kennis van gps-technologie, routing, het
maken van digitale kaarten hebben we in huis, en onze
producten zijn geavanceerder dan die van concurrenten.
Met navigatiesystemen zijn we groot geworden, maar we
richten ons ook op nieuwe markten, zoals die van sport-
horloges en –camera’s. Allemaal weten we dat voldoende
bewegen noodzakelijk is. Iedereen wil ouder worden, het
liefst in goede gezondheid. Prachtig toch dat activitytrac-
kers ons een idee geven hoeveel we in de loop van een dag
in beweging zijn? Hoe hoog onze hartslag is en hoeveel
calorieën we verbranden?
“Wat TomTom anders maakt dan veel andere bedrijven,
is dat bij ons een ondernemersgeest heerst. Niet alleen in
het directieteam, maar bij al onze mensen. Wat onderne-
mers diep vanbinnen beweegt, is dat ze de wereld willen
veranderen en verbeteren, het verschil willen maken. Dit
is volgens mij de drijfveer van álle innovaties. Als onder-
nemer kijk je altijd vooruit. Als je werkzaam bent in een
industrie met veel technologie, moet je op de hoogte zijn
van de laatste stand van zaken. Je snel aanpassen en
tegelijk focus houden. Daar is TomTom tot nu toe goed in
geslaagd. Wat ons verder onderscheidt van veel anderen,
is dat we voor de lange termijn gaan. Niet bang zijn voor
risico’s, zelfs niet als het even tegenzit. Dat is inherent
aan innovatie: het kan ook mislukken. We richten ons op
incrementele, stapsgewijze innovaties, zoals de TomTom
Vio, een navigatiesysteem voor scooters. Maar ook op
exponentiële innovaties, zoals de zelfrijdende auto’s.”
europese glorie
“Mijn diepgekoesterde wens is dat de grote nieuwe bedrij-
ven op het gebied van consumentenelektronica weer uit
Europa komen, en niet uit Korea of Amerika. We hebben
een traditie: Philips, Nokia, Ericsson, Alcatel komen uit dit
deel van de wereld. Het zou prachtig zijn als de draad weer
opgepakt wordt en de Europese glorie terugkeert. Dat kán,
want het barst van het talent in dit deel van de wereld.
Om voorop te blijven lopen, moeten we talent optimaal
benutten. Bij TomTom omhelzen we verschillen. In cultuur,
afkomst en geslacht. We hebben 45 nationaliteiten, en een
goede mix van mannen en vrouwen. Ik ben ervan over-
tuigd dat teams creatiever zijn met mensen met uiteen-
lopende achtergronden. Ja, diversiteit is essentieel, dat
geloof ik echt! Als iedereen hetzelfde denkt, komt er meer
van hetzelfde uit, in plaats van nieuwe producten.”
dat we tegelijk zowel ondernemers als innovators zijn. We
identificeren een probleem en bedenken dan hoe we dat
kunnen tackelen. Een voorwaarde voor succes: dat je als
bedrijf oplossingen bedenkt voor wérkelijke vraagstukken.”
maatschappelijk vraagstuk
“De problemen die we vandaag de dag willen helpen oplos-
sen, zijn een stuk complexer dan de weg vinden in het
verkeer. De volgende stap voor ons is dat we een vooraan-
staande speler willen worden op het gebied van zelfrij-
dende auto’s. Niet de auto’s zelf, maar onderdelen daarvan,
in de vorm van real time-kaarten (die steeds worden
geüpdatet naar de actuele situatie op de weg, red.). Mobi-
liteit, of beter gezegd het gebrek daaraan, is een probleem
dat schreeuwt om een oplossing. Steden zijn ingewik-
kelde systemen. Ze krioelen van het verkeer. Auto’s staan
voortdurend vast. Er vallen gewonden en verkeersdoden
bij ongelukken en mensen sterven jonger als gevolg van de
uitstoot. Daar komt bij: 80 procent van de tijd rijden auto’s
niet, maar staan ze stil. Ze slokken enorm veel ruimte op.
Denk je eens in hoe mooi het is als we een groot deel van
de parkeerplekken kunnen teruggeven aan steden en
hun inwoners! Het stedelijk landschap zal daar sterk door
verbeteren. Het idee dat wij aan zo’n groot maatschappelijk
vraagstuk een bijdrage leveren, is ronduit fantastisch.”
nieuwe markten
“Voor zelfrijdende auto’s zijn real time-kaarten nodig. Het
is logisch dat wij hierin zijn gestapt. Wij zijn daar al lang
Speciaal voor FUEL geeft Corinne Vigreux
haar mening over hoe je als bedrijf
relevant blijft in een tijd van exponentiële
technologische groei.
“Ik ben mijn leven lang al opgetogen over wat technologie
ons brengt. Technologie helpt mensen om in hun dagelijks
leven échte problemen op te lossen. Om het even tot
TomTom te beperken: de reden dat ons navigatieproduct
sinds 2004 zo aansloeg, was dat consumenten erop zaten
te wachten. Ze waren er erg blij mee. Papieren kaarten
waren lastig te hanteren achter het stuur en mensen
verdwaalden voortdurend. Ingebouwde navigatiesystemen
waren te duur en zijn dat eigenlijk nog steeds.
“Wat ons voor ogen stond, was een product dat extreem
makkelijk was in het gebruik. Gebruiksgemak is een
belangrijk element, bij alle consumentenproducten die
we ontwikkelen. User interfaces vormen de basis van de
relatie tussen mensen en machines. Daar mag geen frictie
zitten. De gebruikers moeten een intuïtieve relatie hebben
met onze producten. Wij slagen er tot nu toe goed in dat te
realiseren. Verder wordt ons succes bepaald door het feit
5
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36
Powered by FlippingBook